Які бувають карти?🤔

Які бувають карти?

Карти та атласи

Наука, яка охоплює вивчення, створення, редагування та практичне використання географічних карт, називається картографією. Які бувають карти? Результатом роботи картографів є створення картографічних творів: географічних карт та атласів у паперовій та електронній версіях.

Картою називається зменшене умовне зображення земної поверхні на площині, побудоване на математичній основі і відтворююче розміщення, стану і взаємозв’язку різних явищ природи і суспільства.

Те, що зображено на карті, має значно менший розмір, ніж насправді. На картах використовують умовні позначки. Наприклад, міста позначають кружечками. А ще на всіх картах видно, де південь, а де північ.

Які бувають карти?

Карти бувають фізичні, політичні, економічні тощо. На фізичних картах зображають форми земної поверхні: гори, рівнини, моря, океани, ріки, озера. На політичних картах показані країни й міста. На економічних картах позначено місця, де добувають корисні копалини, виробляють метал, вирощують злакові культури.

На картах може бути зображена вся поверхня Землі чи якась її частина. Наприклад, бувають карти півкуль. На таких картах показано Землю так, ніби ти дивишся на неї збоку.

Коли люди подорожують різними країнами та містами, то найчастіше вони користуються туристичними картами. На таких картах помічені культурно-розважальні місця: музей, театри, ресторани, парки…

Водії користуються картами доріг, на яких нанесені населені пункти та дороги.

Тематичні карти.

За способом зображення об’єктів виділяють такі тематичні карти:

  • Карти кольорового фону (карти рослинності, ґрунтів, природних зон тощо). На ній зображують якісні розбіжності об’єктів на певній території. Найчастіше використовуються в шкільній географії. За цими картами виявляють в основному положення і межі виділених частин.
  • Карти ареалів. На них указані місця поширення окремих видів тварин, рослин, сільськогосподарських культур тощо. За цими картами визначаються межі ареалів.
  • Карти ізоліній (карти ізотерм та ін.). На них лініями позначаються місця, однакові щодо кількісного вираження явища; за ними виявляються особливості ізоліній.
  • Карти ліній руху (карти вантажопотоків, напрямів вітру тощо).
  • Значкові карти (карти родовищ корисних копалин, розміщення промислових центрів країн та регіонів тощо). На них значками різного виду і розміру зображують локалізацію об’єктів у певних пунктах. За цими картами з допомогою запитань учителя виявляють місця найбільшого накопичення об’єктів і встановлюють особливості окремих регіонів.
  • Картодіаграми. Показують співвідношення частин цілого на окремій території. Характер запитань за такими картами аналогічний до запитань за значковими картами, але вони значно більше спрямовані на виділення розмірів.
  • Картограми (карти густоти населення, розподілу опадів тощо) – відображають різницю на різних територіях ступеня вираження явища за допомогою кольору або штрихування. За такими картами вчитель ставить запитання для виділення регіонів з максимальним і мінімальним вираженням явища і закономірності його географічного поширення.
  • Картосхеми.

Географічні карти.

географична карта

Географічні карти є джерелом знань. Вивчення фізичної карти дає загальне уявлення про всю природу території (карти рельєфу, ґрунтів, рослинності, кліматичні).

На основі вивчення карт ведуться розвідування корисних копалин, роботи з проектувань і будівництва залізниць, автомагістралей, трубопроводів, водних споруд тощо.

Економічні карти

economic map

Економічні карти відображають господарство територій, дають його характеристику. За допомогою карт проводиться детальне вивчення території для правильного географічного розміщення промисловості та сільського господарства, будівництва. У сільському господарстві за допомогою карт оцінюється природно-ресурсний потенціал, розглядаються питання економічної ефективності розвитку і розміщення.

Карти використовуються в навігації морських і річкових суден, літаків, космічних кораблів. Наземні карти у військовій справі. Вони надійні путівники у туристичних походах і пішохідних маршрутах. Карти є незамінним посібником для шкільного навчання.

Ще по цій темі