Електроенергія з води

By admaskr Тра8,2024
Дніпрогес

Як це? Електроенергія з води

Щоб отримати електроенергію з води, люди будують спеціальні споруди – гідроелектростанції (ГЕС). Зазвичай вони складаються з бетонної дамби, машинного залу з електрогенератора та будівлі, де розташовані пристрої управління роботою ГЕС.

Для чого ця гребля

Гребля дозволяє перекрити течію річки, створюючи в такий спосіб необхідний напір води. Вона спрямовується на трубах до турбіни – величезного валу, здатного обертатися. Потрапляючи на лопаті турбіни, вона змушує їх рухатися й заразом крутити вал, на якому вони закріплені. На іншому його кінці розташований генератор – прилад, що виробляє електроенергію. Через обертання вала запускається ротор генератора, тоді й з’являється струм – це електроенергія з води. Відпрацьована вода скидається в річку. Тим часом струм надходить у трансформатори, що підвищують його напругу. Це дозволяє, по-перше, зменшити втрати під час передачі електроенергію по дротах, по-друге, передати струм на велику відстань. Після зміни напруги в трансформаторах струм за допомогою ліній електропередачі надходить до споживачів.

ГЕС, будівля якої є частиною греблі, називається русловою.

Якщо будівля розташована окремо, біля основи греблі на протилежному від водосховища боці, то така ГЕС називається пригреблевою.

ГЕС, до якої вода подається трубами, називається дериваційною.

Гідроакумулювальні електростанції (ГАЕС) з оборотними гідроагрегатами (що працюють як генератори струму або водяні помпи) в години малого споживання електроенергії перекачують воду з водосховища у верхній басейн, а в години пікових навантажень виробляють енергію як звичайні ГЕС.

ГЕС з використанням енергії припливів називають припливними.

Електроенергія з води

Гідроелектричні станції залежно від потужності поділяють на такі:

  • потужні — виробляють від 25 МВт до 250 МВт і вище;
  • середні — до 25 МВт;
  • мала гідроелектростанція — електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт, що встановлено Законом України «Про електроенергетику»;
  • мінігідроелектростанція — електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 200 КВт, але не перевищує 1 МВт, що встановлено Законом України «Про електроенергетику»
  • мікрогідроелектростанція — електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 КВт, що встановлено Законом України «Про електроенергетику»

Гідроелектростанції також діляться залежно від максимального використання напору води:

  • високонапірні — понад 60 м;
  • середньонапірні — від 25 м;
  • низьконапірні — від 3 до 25 м

Ще по цій темі